top of page

Studio Clip

Cliant: Adastria Agency: Hakuhodo

AD: Tomomi Fuwa D: Eri Hasegawa

P: Isao Katsuki ST: Naoko Gencho

HM (kazumi / AYUMI): Yoko Yoshikawa

HM (Iku Takayama): Tomoka Suzuki

PROP ST: Iwasachi Fuyu

MODEL: AYUMI / kazumi / Iku Takayama

PR: TYO MONSTER Sakura Sato / Natsumi Takagi

AE: Junya Ishii / Rena Sato / Kenichi Shinohara

bottom of page