top of page

Tokyu Corporation

Branding

CD: Hiroshi Kishi (Tokyu AGC.)

Pr / Pl: Yurie Nakano (Tokyu AGC.)

AD: Tomomi Fuwa (POWDER ROOM)

D: Eri Hasegawa (POWDER ROOM)

P: Noichi Ito Retouch: Tae Yoshioka (VONS pictures)

MOVIE Director: Kenichi Hiruma (Harajuku Sun-Ad)

Pr: Taishu Oka / Anzu Tanaka (Harajuku Sun-Ad)

bottom of page